מקומם של שיקולים אתיים-מוסריים בהפעלת הכוח ויישומם בפועל, מראשית ההתיישבות הציונית בארץ-ישראל ועד להקמת המדינה 1948-1882

סימול עבודת המחקר : כ8 - 383

שם המחבר: חסקין גלעד
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה. החוג ללימודי ארץ-ישראל
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,בהדרכת: פרופ' יעקב גולדשטיין, פרופ' יואב גלבר

תוכן

במחקר זה ניבחנים המושגים 'טוהר הנשק', 'צדק המלחמה' ו'צדק במלחמה'.
יש התיחסות לגישתו של זאב ז'בוטינסקי, שצדד תחילה ב'הבלגה'.
על הוויכוח הפוליטי והציבורי בשאלה של "הבלגה או תגובה".
על ארגון האצ"ל בפיקודו של אברהם שטרן.
על 'תנועת המרי העברי', שאיחדה את פעולות ההגנה האצ"ל והלח"י.
על היחס לשבויים ועל גישתו של דוד בן גוריון.
על יצחק שמיר, שהמחתרת האירית היתה למודל ההזדהות עבורו ועבור לח"י.
התייחסות למקרה השוואתי - מהטמה גנדהי במאבקו לעצמאות הודו.