עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל

סימול הספר : צ- 1936/ 16

שם מחבר הספר: בראלי אבי, עורך,כ"ץ גדעון, עורך
מוציא לאור: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מקום ההוצאה: קרית שדה בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 2006
שנת ההוצאה העברית: תשס"ו
מספר העמודים: 601, XIV
שפה: עברית
הערות: תמצית, תוכן העניינים ושער נוסף באנגלית, כרך 16. IYUNIM BITKUMAT ISRAEL: STUDIES IN ZIONISM, THE YISHUV AND THE STATE OF ISRAEL

תוכן

בין שאר המאמרים, מאמר של אריה נאור: 'גם לאפיקורסים יש חלק בסיני': לבירור יחסו של ז'בוטינסקי למורשת היהודית.
מאמר של אמיר גולדשטיין: שקיעת הציונים-הכלליים וכשלון האלטרנטיבה הליברלית, 1961-1959.