עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל

סימול הספר : צ- 1936/ 18

שם מחבר הספר: בראלי אבי, עורך,כ"ץ גדעון, עורך
מוציא לאור: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מקום ההוצאה: קרית שדה בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 2008
שנת ההוצאה העברית: תשס"ח
מספר העמודים: 451, XIII
שפה: עברית
הערות: תמצית, תוכן העניינים ושער נוסף באנגלית. כרך 18 IYUNIM BITKUMAT ISRAEL: STUDIES IN ZIONISM, THE YISHUV AND THE STATE OF ISRAEL

תוכן

מאמרים על ציונות, על יהדות אירופה ועוד.
בין השאר:
דרייפוס חוי (בן-ששון): 'ספינה ללא הגה המפליגה לקראת הבלתי נודע': גטו ורשה, 22 בספטמבר 1942-17 בינואר 1943
ארנס משה: לא-מאוחדים במאבק משותף
יחיעם ויץ: 'השבועון המסוים' ומשפטי השואה בישראל: 'העולם הזה' בין משפט קסטנר ומשפט אייכמן