ארכיון מכון ז'בוטינסקי: עבודת סיכום בנושא מדיניות חשיפת חמרי ארכיון

סימול עבודת המחקר : כ8 - 381

שם המחבר: ראובני חזי
שנה לועזית: 2009
שם המוסד : מכללת בית ברל
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

על הארכיון של מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח