חברי אצ"ל חיפה, ערב הגיוס לצה"ל, ביניהם עומדים: מימין אליהו נקר, משמאל יהודה כהן. יושבים: ראשון מימין שמואל ברוקס, שני מימין אברהם ליכטהויז, שלישי נתן ביננטל

סימול התצלום : תצ- 10889

מקום הצילום: ישראל
תאריך : 01/01/1948
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח