צבי וולוביץ, דוד זלצר, שלמה ברנדוין, בחדרם - מחנה המעצר גילגיל

סימול התצלום : תצ- 10803

מקום הצילום: קניה

מילות מפתח