הרב לוי יצחק רבינוביץ, מעביר ספר תורה שנכתב לזכרם של אליהו חכים ושל אליהו בית צורי, מ-בית הסוהר המרכזי ב-מגרש הרוסים, ירושלים, אל בית הכנסת 'אחדות ישראל'' (תמונה גדולה בצבע)

סימול התצלום : תצ- 10801

מקום הצילום: ישראל

מילות מפתח