דרזנר נפתלי

סימול הקלטת / הסליל : קל - 1051

סוג הארוע : ראיון
שם המעיד : דרזנר נפתלי
שם המראיין: מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים

תוכן

ראיון עם נפתלי דרזנר על משפחתו ועל אחיו, עולה הגרדום יחיאל דרזנר
ראה עותק מצולם של הראיון: וד 266

מילות מפתח