אב"א אחימאיר והרביזיוניזם המקסימליסטי בתנועה הרביזיוניסטית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 379

שם המחבר: אביב יוני
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: מנחה: ד"ר הילדסהיימר מאיר. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

חיבור זה עוסק במורשתו הפוליטית של אב"א אחימאיר ובאקטיביזם הפוליטי שנקט בתוך התנועה הרביזיוניסטית, כשעמד בראש הזרם המקסימליסטי בתנועה ובראש קבוצת 'ברית הבריונים'.
בין שאר הנושאים: פרשת רצח ארלוזורוב ואחימאיר ושואת יהודי אירופה.