"מוכרחים היינו לשנוא את אשר אהבנו".: משפחה ולאומיות בשירת אצ"ג

סימול עבודת המחקר : כ8 - 378

שם המחבר: מיטל אורית
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: מנחים: פרופ' גלוזמן מיכאל, פרופ' שוורץ יגאל. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי. שער נוסף ותמצית באנגלית

תוכן

מחקר זה מציע פרשנות לחטיבות אחדות מתוך כלל שירת אורי צבי גרינברג, החל בשירה המוקדמת ביותר, שנכתבה בארץ ישראל בשנות העשרים, ועד השירה המאוחרת, שנכתבה עד שנות השבעים.