לוחמי לח"י מול בית המשפט הבריטי, קיץ תש"ד

סימול עבודת המחקר : כ8 - 377

שם המחבר: מלמד אוריה (בדש אוריה)
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. המחלקה ללימודי ארץ ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: פרופ' שילה מרגלית. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה עוסקת בחמישה חברי לח"י שהועמדו למשפט על ידי הבריטים בקיץ תש"ד: צבי תבורי, חיסיה שפירא, אנשל שפילמן, דוד בגין, מתתיהו שמואלביץ.