משפטי עולי הגרדום: בין משפט לפוליטיקה. ניתוח משפטי שלמה בן-יוסף ודב גרונר

סימול עבודת המחקר : כ8 - 376

שם המחבר: שטמר אדם
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: פרופ' בילסקי ליאורה. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה בוחנת את המשפטים של שניים מעולי הגרדום: שלמה בן יוסף ודב גרונר, משלוש נקודות מבט: נקודת המבט של בית המשפט, נקודת המבט של עולי הגרדום עצמם ונקודת המבט של הציבור הארץ-ישראלי באותה תקופה.

מילות מפתח