המפנה במלחמת העצמאות בחודש אפריל 1948

סימול עבודת המחקר : כ8א - 156

שם המחבר: גלבוע ישעיהו
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : ישיבה תיכונית לחינוך סביבתי בסוסיא
סוג עבודת המחקר: עבודת תלמיד
הערות: מנחה: דרור חמאוי. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

בחינת תרומתו של האצ"ל למפנה במלחמת העצמאות בחודש אפריל 1948בליווי מפות, תרשימים,תצלומים ומצגת על CD