סיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל

סימול עבודת המחקר : כ8 - 375

שם המחבר: קורנפלד שמעון
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר ניסימי הילדה

תוכן

בדיקת הגורמים שהובילו לסיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל.