הגליית עצורי המחתרות אצ"ל ולח"י למחנות מעצר באפריקה - ההיבט הבריטי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 373

שם המחבר: לאטי אברהם
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה. החוג ללימודי ארץ-ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר גולני מוטי

תוכן

תאור פרשת ההגלייה של עצורי המחתרות אצ"ל ולח"י למחנות מעצר באפריקה מנקודת הראות של הבריטים.

מילות מפתח