פתרונו של הסכסוך הערבי-ישראלי בראייתו של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 372

שם המחבר: דויטש מנחם עמנואל
שנה לועזית: 2008
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן. המחלקה למדעי המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: שם המרצה: ישורון יואל

תוכן

עבודה בקורס הדרכה ביבליוגרפית באמצעות סקירת ספרות העוסקת בנושא הסכסוך הישראלי ערבי ופתרונו בראי השקפתו של זאב ז'בוטינסקי.