HEROIC DIPLOMACY: SADAT, CARTER, BEGIN, AND THE QUEST FOR ARAB-ISRAELI PEACE

סימול הספר : מת- 949

שם מחבר הספר: STEIN KENNETH W.
מוציא לאור: Routledge
מקום ההוצאה: USA, New York,England, London
שנת ההוצאה הלועזית: 1999
מספר העמודים: 324
כרכים: 1
שפה: אנגלית
הערות: תצלומים, מפות

תוכן

דיפלומטיה הרואית: סאדאת, קיסינג'ר, קרטר, בגין והשלום הערבי-ישראלי.