פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 783

סוג הארוע : ראיון
שם המעיד : מרקוספלד מנחם
שם המראיין: מורג יהודה
תאריך ההקלטה: 01/11/2005

תוכן

יהודה מורג מראיין את מנחם מרקוספלד על פעילותו בבית"ר ורשה, עליתו כמעפיל בספינה ג'פו, שרותו בגדוד 35 במלחמת העצמאות, פרשת אלטלנה. (תקציר הראיון בתיק: כ 25 -13 /48)