נוכחות השואה בסמלים ובמיתוסים של מלחמת העצמאות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 370

שם המחבר: קרון שלמה
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת תל אביב. החוג להיסטוריה של עם ישראל
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: מנחה: פרופ' דינה פורת

תוכן

השפעות השואה על יצירת סמלים ומיתוסים של מלחמת העצמאות. התייחסות
למאבק המחתרות: ההגנה האצ"ל והלח"י, בשלטון הבריטי.

מילות מפתח