אמת אחת ולא שתים

סימול הספר : צב- 1297

שם מחבר הספר: חרותי יעקב
מוציא לאור: "יאיר" ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2008
שנת ההוצאה העברית: תשס"ח
כרכים: 1
שפה: עברית
איורים: תצלומים
הערות: מסמכים ואינדקס

תוכן

קורות חייו של יעקב חרותי. פעילותו בלח"י. השתתפותו במלחמת העצמאות. רצח ברנדוט. חברותו
במחתרת 'מלכות ישראל'. חברותו בתנועות התחיה, צומת ומולדת. התייחסות לאישים ודעותיהם בין השאר: זאב ז'בוטינסקי, אורי צבי גרינברג, מנחם בגין, ד"ר אלדד-שייב, בן גוריון דוד, אברהם יאיר שטרן, שמיר יצחק.