העיתון כאמצעי ניגוח פוליטי - ניגוחה של מפא"י על ידי גורמי אופוזיציה בעיתונות הפוליטית בעקבות משפט קסטנר

סימול עבודת המחקר : כ8 - 369

שם המחבר: חזן אליהו
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. החוג להיסטוריה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: מנחה: פרופ' שלמה אהרונסון

תוכן

משפט קסטנר ככלי ניגוח במפלגת השלטון באמצעות העיתונים הפוליטיים, ביניהם 'סולם
ו'חרות'.