מנחם בגין והשואה: השנים המעצבות 1939-1948

סימול עבודת המחקר : כ8 - 367

שם המחבר: פלג אמיר
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הפקולטה למדעי הרוח והחברה. המחלקה להיסטוריה של עם ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: מנחה: פרופ' חנה יבלונקה. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

השפעת העשור שבין 1948-1939 על עיצובתפיסתו האידאולוגית של מנחם בגין. יחסו לשואה בזמן התרחשותה ובשלוש השנים שבין סיום מלחמת העולם השנייה ועד קום מדינת ישראל.השפעת השואה על מעשיו בזמן המאבק בבריטים ובפיקודו על האצ"ל ובפרשת אלטלנה. יחסו למרד גטו ורשה ולשארית הפליטה.
בריחת מנהיגי יהדות פולין ובתוכם מנחם בגין ועזיבת חניכי בית"ר בפולין. מאבקו למען צבא עברי עצמאי שילחם בנאצים לצד בעלות הברית. השואה והמאבק בבריטים.