הנצחתה של פרשת אלטלנה במוזיאון 'האצ"ל בתש"ח'

סימול עבודת המחקר : כ8 - 366

שם המחבר: שרעבי יהונתן
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הפקולטה למדעי הרוח והחברה. המחלקה להיסטוריה של עם ישראל. המסלול ללימודי מדינת ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר פולה קבלו. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

פרשת אלטלנה מהיבט הזיכרון וההנצחה שלה, במוזיאון 'האצ"ל בתש"ח'. התייחסות לקשר בין זיכרון קולקטיבי ופוליטיקה. על המאבק שהתרחש בין השאר, בין הממסד ובין יוצאי מחתרות אצ"ל ולח"י.

מילות מפתח