פקודת המצפון: על סרבנות בפרשת אלטלנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 365

שם המחבר: דמרי אדיר, מלמד עינב, שטיין שיר
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הפקולטה למדעי הרוח והחברה. המחלקה להיסטוריה של עם ישראל. המסלול ללימודי מדינת ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר פולה קבלו. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

הגדרות שונות למושג סרבנות וסוגיית המוראל והמשמעת במסגרת הצבאית. סרבנות בשורות צה"ל במהלך פרשת אלטלנה. התמקדות במיקרים אשר התרחשו בין הגעת האונייה לחופי-ישראל ועד לפיצוצה, קרי 22-21 ביוני 1948.

מילות מפתח