דת ומחתרת - "הילכו שנים, יחדיו, בלתי, אם-נועדו"?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 364

שם המחבר: קויפמן טל
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה ד"ר לילך רוזנברג. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

תאור הקונפליקט שהיה קיים בפני הציבור הדתי על זרמיו - הדתי-לאומי והחרדי, ביחסם למחתרות
האצ"ל ולח"י. הדיון ההלכתי סביב הכללים 'דינא דמלכותא דינא' ו'שלוש השבועות'. העמדות השונות של הרבנים. יחס הציבור לעמדות הרבנים וההנהגה הדתית. על תנועת הנוער הדתית 'ברית חשמונאים' שהייתה מזוהה עם התנועה הרוויזיוניסטית ורבים מחבריה היו פעילים במסגרת המחתרות הפורשות