השיח בימין הישראלי (הליכוד וצאצאיו) ביחס לבעיה הדמוגרפית: 2006-1977

סימול עבודת המחקר : כ8 - 363

שם המחבר: חזיזה מרדכי
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן. המחלקה למדעי המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: מנחה: ד"ר יונתן ריינהולד

תוכן

השיח בימין הישראלי בנושא המאזן הדמוגרפי בין יהודים ופלשתינאים .