מערכת אמונותיו של אריאל שרון כלפי הבעיה הפלשתינאית: 1973-2005

סימול עבודת המחקר : כ8 - 362

שם המחבר: כהן אבי
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן. המחלקה למדעי המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: מנחה: ד"ר יונתן ריינהולד

תוכן

השקפתו של אריאל שרון כפוליטיקאי ביחס לבעיה הפלשתינית בין השנים 2005-1973.