יחס האצ"ל לסזון

סימול עבודת המחקר : כ8 - 360

שם המחבר: גופר תמר
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: סמינריון: סוגיות בנושא הגנה וביטחון בתקופת המנדט. מרצה: ד"ר גדי קרוייזר

תוכן

יחס האצ"ל לסזון ומדיניות ההבלגה שהתווה מנחם בגין

מילות מפתח