נדבה יוסף, השרות הבולאי - התכתבות, פרוטוקולים

01.01.1973 - 31.12.1985

סימול התיק : פ 157 - 11/ 14

שייך לארכיון: נדבה יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

השרות הבולאי - התכתבות של יוסף נדבה עם אישים שונים בנושא בולים, פרוטוקולים מישיבות לתכנון בולי אישים, חוות דעת להנפקת בולים לזכר הרוגי מלכות.
בתיק גם: קטלוג בולים של "הרוגי מלכות בדור התקומה" (עולי הגרדום), שהנפיק השירות הבולאי.

מילות מפתח