נדבה יוסף, פרשת יעקב חילביץ - רשימות, התכתבות, קטעי עיתונים

01.01.1944 - 31.12.1982

סימול התיק : פ 157 - 11/ 3

שייך לארכיון: נדבה יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרשת הבוגד יעקב חילביץ: רשימות בכתב ידו של יוסף נדבה, מאמרים:
יעקב מרידור - האיש שמסר את הפיקוד לבגין.
המלשין.
מאמרים מאת נדבה:
י' חלביץ שהסגיר את ראשי אצ"ל לבולשת.
ימיו האחרונים של חלביץ בארץ.
גם על בגין הלשין הבוגד חילביץ.
במלון קונטיננטל סבוי בקהיר.
יעקב חילביץ נהפך לג'ק היל.
התכתבות של נדבה עם זלמן לוינברג, איתמר לוין, פרוטוקול ישיבת בית הדין בעניין חלביץ.

מילות מפתח