נדבה יוסף, עולה הגרדום מרדכי שוורץ - רשימות

01.01.1938 - 31.12.1983

סימול התיק : פ 157 - 10/ 10

שייך לארכיון: נדבה יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות בנושא עולה הגרדום, מרדכי שוורץ, שאסף יוסף נדבה:
פרוטוקולים מישיבות הנהלת הסוכנות היהודית בנוגע לבקשת חנינה לשוורץ, העתקי מכתביו לבני משפחתו מן הכלא, התכתבות בנושא הנצחתו.

מילות מפתח