נדבה יוסף, תסכיתים לספרי זאב ז'בוטינסקי "חמשתם" ו"שמשון", בעיבוד נדבה

01.01.1950 - 31.12.1980

סימול התיק : פ 157 - 3/ 9

שייך לארכיון: נדבה יוסף
סוג התאריך: משוער

תוכן

תסכיתים לספריו של זאב ז'בוטינסקי "חמשתם" ו"שמשון", בעיבוד יוסף נדבה.