יוניצ'מן שמשון, התכתבות עם מחנה הגולים העבריים באפריקה

01.01.1946 - 31.12.1947

סימול התיק : פ 106 - 4/ 8

שייך לארכיון: יוניצ'מן שמשון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של שמשון יוניצ'מן עם מחנה הגולים העבריים באפריקה:
קטעים ממכתבים מאריתריאה מאת יוניצ'מן וראובן פרנקו, על רצח אליהו עזרא, התקפות הבריטים על הגולים, טבח במחנה, המשמר הערבי (חיילים סודאניים), בקשות לשחרור וחזרה לארץ, רשימות משלוחים, מבחנים לאות הספורט במחנה, יחס העצירים עם שלטונות המחנה.
בתיק גם: מכתב מאת הוועדה לעזרת משפחות העצורים העבריים, מיום 6/2/1946, בהודעה על העברת מכשירי ספורט, עבודות יד וכספים.
גלויית "שנת שחרור וגאולה", של מחנה הגולים העבריים בקניה, מערב ראש השנה תש"ח.

מילות מפתח