יוניצ'מן שמשון, התכתבות עם ההתיישבות הבית"רית

01.01.1948 - 31.12.1958

סימול התיק : פ 106 - 4/ 6

שייך לארכיון: יוניצ'מן שמשון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של שמשון יוניצ'מן עם ההתיישבות הבית"רית:
מכתב מאת מזכיר ארגון "ווג'ווד" - משק שיתופי של חיילים משוחררים, בנושא ארגון "ווג'ווד" (ודג'בוד) במשמר הירדן ויחסו להגנה.
מכתב להנהלת נורדיה בעניין בן ארי.