יוניצ'מן שמשון, התכתבות עם מוסדות ברית הצה"ר

01.01.1934 - 31.12.1960

סימול התיק : פ 106 - 4/ 1

שייך לארכיון: יוניצ'מן שמשון
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות של שמשון יוניצ'מן עם מוסדות ברית הצה"ר: ברית הצה"ר העולמית - הוועד הפועל, ברית הציונים הרביזיוניסטים בארץ ישראל, ברית הצה"ר המאוחדת - המזכירות העולמית, מחלקת ההתיישבות, ברית הנוער הצה"רי בא"י, ברית הצה"ר בגרמניה, המשרד לאירופה, ברית הצה"ר בצ'.ס.ר, ברית הצה"ר המאוחדת באפריקה הדרומית.
על הנושאים: יחסים עם הסוכנות היהודית, רשיונות עליה (סרטיפיקטים), עצרות זיכרון לזאב ז'בוטינסקי, קרן תל חי, הצלה, העברת כפר הנוער מקפריסין, טיפול בעולים, שליחת חומר, מאיר גרוסמן, מגבית במקסיקו.
בתיק גם: אישור שיוניצ'מן מייצג את ברית הצה"ר בארץ ישראל.
(עברית, יידיש, רוסית, גרמנית, אנגלית).