המשקיף: כ"ט בתמוז תש"ה - זאב ז'בוטינסקי: חמש שנים לפטירתו

סימול הספר : עז- 218

שם מחבר הספר: חסר
מוציא לאור: המשקיף
מקום ההוצאה: תל אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1945
שנת ההוצאה העברית: תש"ה
שפה: עברית
הערות: גיליון מיוחד של המשקיף

תוכן

גיליון מיוחד שצורף לעיתון המשקיף מיום כ"ט בתמוז תש"ה, לציון חמש שנים לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי.
בין המאמרים:
אורי צבי גרינברג: נשיא בישראל ומשורר; לישיבה של מטה (שיר).
י.ה. ייבין: הזרע אשר זרע הנשיא; לזאב ז'בוטינסקי (שיר).
ש. גפשטיין: נציג ההתקפה.
י. שופמן: מול קיר אטום.
י. הר אבן: ז'בוטינסקי.
ש. סקולסקי: מרד (שיר).
ד"ר י. בדר: לצעיר שלא הכירוהו.
ד"ר משה כהן: שמשון - ז'בוטינסקי.
אסף גולדברג: להשקפתו הסוציאליסטית.
ד"ר א. ויינשל: לא הלכנו בדרכו.
ב. ויינשטיין: הוא לא היה בורסיל.
אבא אחימאיר: הוד והדר.
ירמיהו הלפרין: ז'בוטינסקי וויצמן.
חנניה רייכמן: אורח שחור.
ש. זלצמן: מצב בריאותו.
צ. ח. ווקסמן: מלחמתו בגרמניה.
ישראל וקס: בלילה ההוא.
א. רמבה: באחרונה.
פון וייזל: ז'בוטינסקי חסר לנו.