ישראל הר בשירותו ב-אצ"ל, ב-פתח תקווה

סימול התצלום : תצ- 10620

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1946
סוג התאריך: משוער

מילות מפתח