יסודות פאשיסטיים בהגותו ובפעלו של זאב ז'בוטינסקי ובתנועה הרביזיוניסטית בארץ ישראל - האמנם?!

סימול עבודת המחקר : כ8 - 358

שם המחבר: שקלאר אילה
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר גרסיאלה בן דרור

תוכן

יסודות פאשיסטיים בהגותו ובפעלו של זאב ז'בוטינסקי ובתנועה הרביזיוניסטית בארץ ישראל - האמנם?!
השפעות הפאשיזם האיטלקי על ז'בוטינסקי, לפי יחסו לעקרונות: מדינה, לאומיות, מרקסיזם, תנועת נוער, המנהיג, כלכלה, וכן בחינת עמדותיו הליברליות.

מילות מפתח