אורי צבי גרינברג: משירי "רחובות הנהר" ועד "ספר העמודים" (1945 - 1955)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 356

שם המחבר: קורב עליזה
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: מנחה: פרופ' חנן חבר; העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

אורי צבי גרינברג: משירי "רחובות הנהר" ועד "ספר העמודים" (1945 - 1955).
שלבים ביצירתו של אצ"ג, שיבתו לזירה התרבותית והפוליטית ב-1945,עיצוב דמותו כאיש ציבור, האופן בו נתקבל על ידי הקהל, תגובות לפרסום ספר הקטרוג והאמונה, ניתוח הספרים "רחובות הנהר" ו"ספר העמודים", התייחסות ביצירות אצ"ג לדמותו של המשורר, לנביא, לשליחות, לשאלת הגלות ולירושלים.