תנועת ה'חרות' והשואה - אידיאולוגיה או אופורטוניזם?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 355

שם המחבר: פרוסטיג נעמה
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר רוני שטאובר; העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

תנועת ה'חרות' והשואה - אידיאולוגיה או אופורטוניזם?
המחקר בוחן האם תגובתה של תנועת החרות להסכם השילומים ולמשפט קסטנר הייתה פוליטית או אידיאולוגית.
עקרונותיהן של התנועה הרוויזיוניסטית, בית"ר, האצ"ל וחרות: עקרון הקורבן, הלחימה והגבורה, הגאווה והכבוד הלאומי, החד נס. התנועה הרוויזיוניסטית במלחמת העולם השנייה, תפיסתה את השואה, תנועת החרות ומשפט קסטנר.