ר' משה סגל בירושלים העתיקה: תקיעה באיסור ותקיעה בהיתר

סימול עבודת המחקר : כ8 - 353

שם המחבר: סליי ברכה
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: רפראט
הערות: מנחה: ד"ר רן אהרונסון

תוכן

ר' משה סגל בירושלים העתיקה: תקיעה באיסור ותקיעה בהיתר.
תולדות חיי משה סגל, הקשר שלו לירושלים, פרעות תרפ"ט ותקיעת השופר בכותל המערבי, פעילותו של סגל בשיקום הרובע היהודי ומעורבותו בקהילה.