הזכות ההיסטורית ורעיון ארץ ישראל השלמה בהגותו של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 352

שם המחבר: מרגלית רון
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: פרופ' חיים גנז; העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

הזכות ההיסטורית ורעיון ארץ ישראל השלמה בהגותו של זאב ז'בוטינסקי.
הזכות ההיסטורית של העם היהודי ביחס לארץ ישראל ורעיון ארץ ישראל השלמה כפי שמשתקף בהגותו של ז'בוטינסקי, שאלת המיעוט הערבי.

מילות מפתח