האסטרטגיה התקשורתית של האצ"ל והלח"י במאבקם לעצמאות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 350

שם המחבר: דגן רויטל
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר שלמה שפירא

תוכן

האסטרטגיה התקשורתית של האצ"ל והלח"י במאבקם לעצמאות.
כיצד השתמשו הארגונים אצ"ל ולח"י בתקשורת בכדי לעורר הדים בציבור היהודי ולהשפיע על דעותיו.