המחלוקת והעימות בין תנועת העבודה ובין התנועה הרוויזיוניסטית במהלך הקמתה של המדינה היהודית בראי הקריקטורה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 349

שם המחבר: בוגורידוב אולגה
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : המכללה להוראת טכנולוגיה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר איבון קוזלובסקי-גולן

תוכן

המחלוקת והעימות בין תנועת העבודה ובין התנועה הרוויזיוניסטית במהלך הקמתה של המדינה היהודית בראי הקריקטורה.
כיצד באה לידי ביטוי התעמולה הפוליטית בקריקטורות בתנועת העבודה ובתנועה הרוויזיוניסטית.