המאבק על נפשם של ילדים ונוער: ספרות ועיתונות הילדים והנוער בהתייחסותן לפעילות המחתרות, 1936 - 1980

סימול עבודת המחקר : כ8 - 348

שם המחבר: אמויאל אורנה
שנה לועזית: 2007
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: מנחה: ד"ר ירון הראל; העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

המאבק על נפשם של ילדים ונוער: ספרות ועיתונות הילדים והנוער בהתייחסותן לפעילות המחתרות, 1936 - 1980. השתקפות המחתרות אצ"ל ולח"י בתקופת היישוב היהודי בארץ-ישראל בחמישה עיתוני ילדים: "דבר לילדים", "הצופה לילדים", "משמר לילדים", "הבוקר לילדים" ו"הארץ שלנו".