הכט ראובן, הצ"ח - עיתון קונגרס היסוד בווינה, גליונות 1 - 7 (גרמנית, תיק גדול)

08.09.1935 - 17.09.1935

סימול התיק : פ 124 - 11/ 1/ 1

שייך לארכיון: הכט ראובן
סוג התאריך: משוער

תוכן

עיתון ששמר ראובן הכט:
Kongresszeitung der Neuen Zionistischen Organisation
עיתון קונגרס היסוד של ההסתדרות הציונית החדשה (הצ"ח), בווינה, אוסטריה. הערות לדיוני הקונגרס, הסתדרות עובדים לאומית, קרן תל חי, ברית החייל, קטעים מנאומי ז'בוטינסקי.
גיליון מס' 1: פתיחת קונגרס היסוד של הצ"ח; הנאום הגדול של ז'בוטינסקי; נאום יעקב דה האז; התנועה ומוסדותיה - דו"ח שנתי של קרן תל חי, 1934 - 1935.
גיליון מס' 2: וולפגנג פון וייזל; אברהם ויינשל "מצב היהודים בפלסטינה"; יוסף שכטמן "תנועת שלושת-רבעי המיליון"; נאום הקולונל פטרסון.
גיליון מס' 3: ז'בוטינסקי על הדת; אוסקר רבינוביץ "מצב הצ"ח"; אברהם ויינשל "מצב היהודים בפלסטינה"; הרב בלומנפלד מווארשה "מדינת היהודים לאור התורה"; רעיון ודרך תנועת בית"ר.
גיליון מס' 4: המשך הרצאתו של הרב בלומנפלד מווארשה "מדינת היהודים לאור התורה"; אברהם לוי "הטרגדיה של יהודי תימן"; נאום ד"ר פרל; ברית החייל בתנועה הרביזיוניסטית.
גיליון מס' 5: סיכום הקונגרס; מסקנות פוליטיות; וולפגנג פון וייזל "חוקה ומבנה"; יעקובי "הרייך השלישי והסכם הטרנספר".
גיליון מס' 6: מסקנות הקונגרס; ישיבת הסיום; נאום הלר; נאום הסיום של ז'בוטינסקי; נאום ד"ר ליפשיץ.
גיליון מס' 7: הרכב ההנהלה החדש; נאום הסיום של ז'בוטינסקי; מסקנות ועדת החרם; מסקנות ועדת העליה; מסקנות הוועדה הפוליטית; נאום ויליאם ציף (יו"ר ועדת העיתונות והתעמולה).
(גרמנית)