שלום רק נואם - עצרת אבל ועצרת מחאה לאחר עלייתו לגרדום של דב גרונר, באולם "טבור" ב-וינה

סימול התצלום : תצ- 9996

מקום הצילום: אוסטריה
תאריך : 01/01/1947
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח