פרשת קסטנר - בין משפט ופוליטיקה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 346

שם המחבר: וידרמן אבי
שנה לועזית: 2005
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר עדית זרטל

תוכן

פרשת ישראל קסטנר: הונגריה בתקופת מלחמת העולם השניה, ועד ההצלה, יואל ברנד, המשפט, רצח קסטנר, פרשת קסטנר והדומיננטיות של מפא"י, יחס היישוב היהודי בארץ ישראל לפרשה.