אדנות השמאל על הארץ - תסמינים ומקורות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 345

שם המחבר: וידרמן אבי
שנה לועזית: 2007
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: ד"ר עדית זרטל

תוכן

יחס תנועת השמאל לארץ ישראל, הקונגרס הציוני הי"ח, הדומיננטיות של השמאל בפוליטיקה לאחר קום המדינה, דחיקת הרביזיוניזם בנרטיב ההיסטורי, מדיניות הקרקעות, התקשורת כשמאלנית.