הכט ראובן, הצה"ר - איגוד עולמי "תנועת החרות בארץ ישראל" - ברית הצה"ר בארצות הגולה - חוזרים, ביוליטנים, פרסומים, הצהרות

01.01.1949 - 31.12.1950

סימול התיק : פ 124 - 4/ 3

שייך לארכיון: הכט ראובן
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

p 124\השלמות\19315_1.pdf הורדת קובץ
p 124\השלמות\19315_2.pdf הורדת קובץ
p 124\השלמות\19315_3.pdf הורדת קובץ
p 124\השלמות\19315_4.pdf הורדת קובץ

תוכן

הצה"ר - איגוד עולמי "תנועת החרות בארץ ישראל" - ברית הצה"ר בארצות הגולה - חוזרים, ביוליטנים, פרסומים, הצהרות, שאסף ראובן הכט:
דין וחשבון ההנהלה העולמית (אפריל 1950)
חוזרים בנושאים: חזרת פליטים ערבים לישראל, תעמולה, השבת האחדות בתנועת ז'בוטינסקי, החלטות מדיניות וכלכליות, סיפוח שטחים כבושים על ידי ערבים, קמפיין השקל, ציון עשור לפטירתו של ז'בוטינסקי, עמדות פנימיות בתנועה, קרן תל חי.
נאום מנחם בגין בכנסת מיום 9 בנובמבר 1949, "תפקיד הכנסת הוא לספק חוקה למדינה".
Menifesto of the World Executive
גילוי דעת מאת מאיר גרוסמן מיום 30 במאי 1950 על הפילוג בתנועה.
התכתבות של הכט עם האיגוד העולמי על פעילותו, פתיחת המועצה בירושלים, תרומות.
(עברית, יידיש, אנגלית, גרמנית).